horizontal rule

欢迎访问本站。

有子之言似夫子

○公子重耳对秦客檀弓下《礼记》

晋献公之丧,秦穆公使人吊公子重耳,且曰:“寡人闻之,亡国恒于斯,得国恒于斯。虽吾子俨然在忧服之中,丧亦不可久也,时亦不可失也,孺子其图之。”以告舅犯。舅犯曰:“孺子其辞焉。丧人无宝,仁亲以为宝。父死之谓何?又因以为利,而天下其孰能说之?孺子其辞焉。”
 
公子重耳对客曰:“君惠吊亡臣重耳,身丧父死,不得与于哭泣之哀,以为君忧。父死之谓何?或取有他志,以辱君义!”稽颡而不拜,哭而起,起而不私。
 
子显以致使于穆公。穆公曰:“仁夫,公子重耳!夫稽颡而不拜,则未为后也,故不成拜。哭而起,则爱父也。埃埃梆而不私,则远利也。”

杜蕢扬觯

感谢您访问本站。