horizontal rule

欢迎访问本站。

卜居

○宋玉对楚王问《楚辞》

楚襄王问於宋玉曰:“先生其有遗行与?何士民众庶不誉之甚也?”
 
宋玉对曰:“唯,然。有之。愿大王宽其罪,使得毕其辞。
 
“客有歌於郢中者,其始曰《下里》、《巴人》,国中属而和者数千人;其为《阳阿》、《薤露》,国中属而和者数百人;其为《阳春》、《白雪》,国中属而和者不过数十人;引商刻羽,杂以流徵,国中属而和者不过数人而已。是其曲弥高,其和弥寡。
 
“故鸟有凤而鱼有鲲。凤凰上击九千里,绝云霓,负苍天,足乱淳云翱翔乎杳冥之上;夫蕃篱之鷃,岂能与之料天地之高哉!鲲鱼朝发昆仑之墟,暴鬐於碣石,暮宿於孟诸;夫尺泽之鲵,岂能与之量江海之大哉!
 
故非独鸟有凤而鱼有鲲也,士亦有之。夫圣人瑰意琦行,超然独处;世俗之民,又安知臣之所为哉!”

古文观止-史记

感谢您访问本站。