horizontal rule

欢迎访问本站。

与于襄阳书

○与陈给事书

韩愈

愈再拜。愈之获见于阁下有年矣。始者亦尝辱一言之誉。贫贱也,衣食于奔走,不得朝夕继见其后阁下位益尊,伺候于门墙者日益进。夫位益尊,则贱者日隔;伺候于门墙者日益进,则爱博而情不专。愈也道不加修,而文日益有名。夫道不加修,则贤者不与;文日益有名,则同进者忌。始之以日隔之疏,加之以不专之望,以不与者之心,而听忌者之说,由是阁下之庭无愈之迹矣。
 
去年春,亦尝一进谒于左右矣温乎其容,若加其新也;属乎其言,若闵其穷也。退而喜也,以告于人。其后如东京取妻子,又不得朝夕继见及其还也,亦尝一进谒于左右矣邈乎其容,若不察其愚也;悄乎其言,若不接其情也。退而惧也,不敢复进。
 
今则释然悟、翻然悔曰:其邈也,乃所以怒其来之不继也;其悄也,乃所以示其意也。不敏之诛,无所逃避。不敢遂进,辄自疏其所以,并献近所为《复志赋》以下十首为一卷,卷有标轴。《送孟郊序》一首,生纸写,不加装饰,皆有揩字、注字处,急于自解而谢,不能竢更写,阁下取其意,而略其礼可也。愈恐惧再拜。

送孟东野序

感谢您访问本站。