horizontal rule

欢迎访问本站。

驳复仇仪

○桐叶封弟辨

柳宗元

古之传者有言:成王以桐叶与小弱弟,戏曰:“以封汝。”周公入贺。王曰:“戏也。”周公曰:“天子不可戏。”乃封小弱弟於唐。
 
吾意不然:王之弟当封邪,周公宜以时言於王,不待其戏而贺以成之也;不当封邪,周公乃成其不中之戏,以地以人与小弱弟者为之王,其得圣乎?且周公以王之言不可苟焉而已,必从而成之邪?设有不幸,王以桐叶戏妇、寺,亦将举而从之乎?凡王者之德,在行之何若。设未得其当,虽十易之不为病;要於其当,不可使易也,而况以其戏乎!若戏而必行之,是周公教王遂过也。
 
吾意周公辅成王,宜以道,从容优乐,要归之大中而已。必不逢其失而为之辞。又不当束缚之,驰骤之,使若牛马然,急则败矣。且灰人父子尚不能以此自克,况号为君臣者邪!是直小丈夫者之事,非周公所宜用,故不可信。
 
或曰:封唐叔,史佚成之。

箕子碑

感谢您访问本站。