horizontal rule

欢迎访问本站。

赠黎安二生序

○读孟尝君传

王安石

世皆称孟尝君能得士,士以故归之,而卒赖其力以脱於虎豹之秦。
 
嗟乎!孟尝君特鸡鸣狗盗之雄耳,岂足以言得士?不然,擅齐之强,得一士焉,宜可以南面而制秦,尚何取鸡鸣狗盗之力哉?夫鸡鸣狗盗之出其门,此士之所以不至也。

同学一首别子固

感谢您访问本站。