horizontal rule

欢迎访问本站。

兰亭集序康熙摹本 兰亭集序摹本 兰亭集序书法 兰亭集序

王羲之《兰亭集序》米芾摹本

兰亭集序米芾摹本

米芾临兰亭

米芾(一O五—至一一O七),字元章,号襄阳漫士、海岳外史,世称米南宫。祖籍太原,晚居江苏镇江,宣和时为书画学博士。精鉴别,工诗文,书画自成一家。书学羲之,篆宗史籀,晚年出入规矩,人争珍玩。为宋代四大书家之一。

相关阅读:
兰亭集序摹本 归去来辞

感谢您访问本站。