horizontal rule

欢迎访问本站。

兰亭集序书法 兰亭集序摹本 兰亭集序

王羲之《兰亭集序》宋仁宗摹本

兰亭集序宋仁宗摹本

宋仁宗临兰亭

宋仁宗赵祯,真宗第六子。在位二十四年,时称仁主。宋欧阳修云“仁宗万机之暇,无所玩好,惟亲翰墨,而飞白尤为神妙.”


相关阅读:

兰亭集序薛绍彭摹本

感谢您访问本站。