horizontal rule

欢迎访问本站。

阴阳别论篇第七 黄帝内经素问 黄帝内经

灵兰秘典论篇第八 

  黄帝问曰:愿闻十二藏之相使,贵贱何如?岐伯对日:悉乎哉问也!请遂言①真藏之脉:原作“真脉之藏脉”,据(太素)改。②悬绝:此下原有“急”,删。③已:原作“死”,据《太款及新校正改。④平旦:原无,据(太动加。 

  一之。心者,君主之官也,神明出焉。肺者,相傅之官,治节出焉。肝者,将军之官,谋虑出焉。胆者,中正之官,决断出焉。膻中者,臣使之官,喜乐出焉。脾胃者,仓漠之官,五味出焉。大肠者,传道之官,变化出焉。小肠者,受盛之官,化物出焉。肾者,作强之官,技巧出焉。三焦者,决读之官,水道出焉。膀航者,州都之官,津液藏焉,气化则能出矣。凡此十二官者,不得相失也。故主明则下安,以此养生则寿,殁世不殆,以为天下则大昌。主不明则十二官危,使道闭塞而不通,形乃大伤,以此养生则殃,以为天下者,其宗大危,成之戒之! 

  至道在微,变化无穷,孰知其原?窘乎哉!肖①者溜溜,孰知其要?闽闹之当,孰者为良?恍炼之数,生于毫起,毫是之数,起于度量,千之万之,可以益大,谁之大之,其形乃制。 

  黄帝曰:善哉!余闻精光之道,大圣之业,而宣明大道,非斋戒择吉日,不敢受也。黄帝乃择吉回良兆,而藏灵兰之室,以传保焉。

六节藏象论篇第九

感谢您访问本站。