horizontal rule

欢迎访问本站。

黄宗羲明儒学案师说

明夷待访录

黄宗羲

 题辞

  余常疑孟子一冶一乱之言,何三代而下之有乱无治也?乃观胡翰所谓十二运者,起周敬王甲子以至于今,皆在一乱之运、向后二十年交入“大壮”,始得一治,则三代之盛犹未绝望也。

  前年壬寅夏,条具为治大法,未卒数章,遇火而止。今年自蓝水返于故居,整理残帙,此卷犹未失落于担头舱底,儿子某某请完之。

  冬十月,雨窗削笔,喟然而叹曰:昔王冕仿《周礼》,著书一卷,自谓“吾未即死,持此以遇明主,伊、吕事业不难致也”,终不得少试以死。冕之书未得见,其可致治与否,固末可知。然乱运未终,亦何能为“大壮”之交!吾虽老矣,如箕子之见访,或庶几焉。岂因“夷之初旦,明而末融”,遂秘其百也!

  癸卯,梨洲老人识。

明夷待访录篇目

明夷待访录原君 明夷待访录原臣 原明夷待访录原法 

明夷待访录置相 明夷待访录学校 明夷待访录取士 明夷待访录建都 

明夷待访录田制 明夷待访录兵制 明夷待访录财计 明夷待访录胥吏 明夷待访录奄宦

黄宗羲明夷待访录原君

感谢您访问本站。