horizontal rule

欢迎访问本站。

上一页

绝妙好词

卷  二

蔡松年

  蔡松年(公元1107~1159年),字伯坚。其父宋为燕山守将,降金。松年仕金,累官至右丞相,封卫国公,晚号萧闲老人。工诗,文辞清华,雄爽隽逸,与吴激齐名,称“吴蔡体”。有《明秀集》。此录二首,首章咏荷,借荷言情,以荷喻人,有清逸脱俗之意。

鹧鸪天·赏荷

秀樾横塘十里香,水光晚色静年芳。燕支肤瘦熏沉水,悲翠盘高走夜光。

山黛远,月波长,暮云秋影照潇湘。醉魂应逐凌波梦,分付西风此夜凉。

尉迟杯

紫云暖。恨翠雏、珠树双栖晚。小花静院逢迎,的的风流心眼。红潮照玉,午香重、草绿宫罗淡。喜银屏小语,私分麝月,春心一点。
华年共有好愿,何时定妆鬟,暮雨零乱。梦似花飞,人归月冷,一夜晓山新怨。刘郎兴,寻常不浅,况不似、桃花春溪远,觉情随、晓马东风,病酒余香相半。

相关阅读:

下一页

感谢您访问本站。