horizontal rule

欢迎访问本站。

上一页

绝妙好词

卷五

丁宥

  丁宥,字基仲,号宏庵,钱塘(今杭州)人。与江湖词人吴文英等交游。此录一首,为悼亡之作。

水龙吟

雁风吹裂云痕,小楼一线斜阳影。残蝉抱柳,寒蛩入户,凄音忍听。愁不禁秋,梦还惊客,青灯孤枕。未更深,早是梧桐泫露,那更度、兰宵永。

空叹银屏金井,醉乡醒、温柔乡冷。征尘倦扑,闲花漫舞,何心管领。葱指冰弦,蕙怀春锦,楚梅风韵。怅芙蓉城杳,蓝云依黯,锁巫峰暝。

相关阅读:

下一页

感谢您访问本站。