horizontal rule

欢迎访问本站。

上一页

绝妙好词

卷  三

李肩吾

  李肩吾,名从周,肩吾为字,一字子我,号蠙洲,眉山(今四川眉山)人。精六书之学,著有《字通》。传词十首,皆写男女离别情。

抛球乐

风罥蔫红雨易晴,病花中酒过清明。绮窗幽梦乱于柳,罗袖泪痕凝似饧。冷地思量著,春色三停早二停。

风流子

双燕立虹梁。东风外、烟雨湿流光。望芳草云连,怕经南浦,葡萄波涨,怎博西凉。空记省,残妆眉晕敛,袖唾痕香,春满绮罗,小莺捎蝶,夜留弦索,幺凤求凰。
江湖飘零久,频回首、无奈触绪难忘。谁信温柔牢落,翻堕愁乡。便玉笺铜爵,花间陶写,瑶钗金镜,月底平章。十二主家楼苑,应念萧郎。

清平乐

美人娇小,镜里容颜好。秀色侵人春帐晓,郎去几时重到?
叮咛记取儿家:碧云隐映红霞。直下小桥流水,门前一树桃花。

风入松·冬至

霜风连夜做冬晴,晓日千门。香葭暖透黄钟管,正玉台、彩笔书云。竹外南枝意早,数花开对清樽。
香闺女伴笑轻盈,倦绣停针。花砖一线添红景,看从今、迤逦新春。寒食相逢何处?百单五个黄昏。

乌夜啼

径藓痕沿碧甃,檐花影压红阑。今年春事浑无几,游冶懒情悭。
旧梦莺莺沁水,新愁燕燕长干。重门十二帘休卷,三月尚春寒。

清平乐

东风无用,吹得愁眉重。有意迎春无意送。门外湿云如梦。
韶光九十悭悭,俊游回首关山。燕子可怜人去,海棠不分春寒。

鹧鸪天

绿色吴笺覆古苔,濡毫重拟赋幽怀。杏花帘外莺将老,杨柳楼前燕不来。
倚玉枕,坠瑶钗。午窗轻梦绕秦淮。玉鞭何处贪游冶,寻遍春风十二街。

相关阅读:

下一页

感谢您访问本站。