horizontal rule

欢迎访问本站。

上一页

绝妙好词

卷五

李演

  李演,字广翁,号秋堂,南宋理宗时江湖词客,有《盟鸥集》。此录七首,虽为伤时、怀人及酬唱之作,但时有奇气。

摸鱼儿
太湖又西风、四桥疏柳,惊蝉相对秋语。琼荷万笠花云重,袅袅红衣如舞。鸿北去,渺岸芷汀芳,几点斜阳字。吴亭旧树,又系我扁舟,渔乡钓里,秋色淡归路。
长干路,草莽疏烟断墅。商歌如写羁旅。丹溪翠岫登临事,苔屐尚粘苍土。鸥且住,怕月冷吟魂,婉冉空江暮,明灯暗浦,更短笛衔风,长云弄晚,天际画秋句。

声声慢·问梅孤山
轻鞯绣谷,柔屐烟堤,六年遗赏新续。小舫重来,唯有寒沙鸥熟。徘徊旧情易冷,但溶溶、翠波如。愁望远,甚云销月老,暮山自绿。
颦笑人生悲乐,且听我尊前,渔歌樵曲。旧阁尘封,长得树阴如屋。凄凉五桥归路,载寒秀、一枝疏玉。翠袖薄,晚无言、空倚修竹。

醉桃源·题小扇
双鸳初放步云轻,香帘蒸未晴。杏熔暗泪结红冰,留春蝴蝶情。
寒薄薄,日阴阴,锦鸠花底鸣。春怀一似草无凭,东风吹又生。

南乡子·夜宴燕子楼
芳水戏桃英,小滴燕支浸绿云。待觅琼觚藏彩信,流春,不似题红易得沉。
天上许飞琼。吹下蓉笙染玉尘。可惜素鸾留不得,更深,误剪灯花断了心!

八六子·次房韵
乍鸥边、一番腴绿,流红又怨花。看晚吹、约晴归路,夕阳分落渔家。轻云半遮。
萦情芳草无涯。还报舞香一曲,玉瓢几许春华。正细柳青烟,旧时芳陌,小桃朱户,去年人面,谁知此日重来系马,东风淡墨鸦。黯窗纱,人归绿阴自斜。

祝英台近·次房韵
采芳,萦去橹,归步翠微雨。柳色如波,萦恨满烟浦。东君若是多情,未应花老,心已在、绿成阴处。
困无语,柔被褰损梨云,闲修牡丹谱。妒粉争香,双燕为谁舞。年年红紫如尘,五桥流水,知送了,几番愁去。

相关阅读:

下一页

感谢您访问本站。