horizontal rule

欢迎访问本站。

上一页

绝妙好词

卷  三

李振祖

  李振祖(公元1211~?年),字起翁,号中山,福州闽县(今福州)人,宝祐四年(公元1256年)登第。此录一首写男女相思,上下片物事各有不同,为供歌者传唱之作。

浪淘沙

春在画桥西。画舫轻移。粉香何处度涟漪?认得一船杨柳外,帘影垂垂。

谁倚碧阑低。酒晕双眉。鸳鸯并浴燕交飞。一片闲情春水隔,斜日人归。
 

相关阅读:

下一页

感谢您访问本站。