horizontal rule

欢迎访问本站。

上一页

绝妙好词

卷  一

陆淞

  陆淞,字子逸,号雪溪,陆游弟。传词仅两首。此录一首,属艳情词,写闺妇惆怅,绮艳而不落俗。

瑞鹤仙

脸霞红印枕,睡觉来、冠儿还是不整。屏间麝煤冷,但眉峰压翠,泪珠弹粉。堂深昼永,燕交飞、风帘露井。恨无人、说与相思,近日带围宽尽!
重省,残灯朱幌,淡月纱窗,那时风景。阳台路迥,云雨梦,便无准。待归来,先指花梢教看,却把心期细问。问因循、过了青春,怎生意稳?

 

相关阅读:

下一页

感谢您访问本站。