horizontal rule

欢迎访问本站。

上一页

绝妙好词

卷六

尚希尹

  尚希尹,字莘老,号畏斋。事迹不详。此录一首,写登临赏游,抒老迟怕闲之愁。

浪淘沙

结客去登楼,谁系兰舟?半篙清涨雨初收。把酒留春春不住,柳暗江头。

老去怕闲愁,莫莫休休。晚来风恶下帘钩。试问落花随水去。还解西流?

相关阅读:

下一页

感谢您访问本站。