horizontal rule

欢迎访问本站。

上一页

绝妙好词

卷五

史介翁

  史介翁,字吉父,号梅屋。生平事迹不详。仅存此录一首,为伤春之作。

菩萨蛮

柳丝轻黄金缕,织成一片纱窗雨。斗合做春愁,困慵熏玉篝。

暮寒罗袖薄。社雨催花落。先自为诗忙,蔷薇一阵香。
 

相关阅读:

下一页

感谢您访问本站。