horizontal rule

欢迎访问本站。

上一页

绝妙好词

卷六

王易简

  王易简,字理得,号可竹,山阴(今浙江绍兴)人。宋末举进士,除瑞安主薄,不赴。隐居城南。为周密主要词友之一。有《山中观史吟》。其词多凄凉幽怨、感慨苍茫之风。此录三首委婉含蓄,于其词中别具一格。

齐天乐·客长安赋

宫烟晓散春如雾,参差护晴窗户。柳色初分,饧香未冷,正是清明百五。临流笑语,映十二栏杆,翠颦红妒。短帽轻鞍,倦游曾遍断桥路。
东风为谁媚妩?岁华频感慨,双鬓何许!前度刘郎,三生杜牧,赢得征衫尘土!心期暗数,总寂寞当年,酒筹花谱。付与春愁,小楼今夜雨。

酹江月

暗帘吹雨,怪西风梧井,凄凉何早。一寸柔情千万缕,临镜霜痕惊老。雁影关山,蛩声院宇,做就新怀抱。湘皋遗佩,故人空寄瑶草。
已是摇落堪悲,飘零多感,那更长安道!衰草寒芜吟未尽,无那平烟残照。千古闲愁,百年往事,不了黄花笑。渔樵深处,满庭红叶休扫。

庆宫春·谢草窗惠词卷

庭草春迟,汀香老,数声佩悄苍玉,年晚江空,天寒日暮,壮怀聊寄幽独。倦游多感,更西北、高楼送目。佳人不见,慷慨悲歌,夕阳乔木。
紫霞洞杳云深,袅袅余音,凤箫谁续?桃花赋在,竹枝词远,此恨年年相触。翠芳字,漫重省、当时顾曲。因君凝伫,依约吴山,半痕蛾绿。
 

相关阅读:

下一页

感谢您访问本站。