horizontal rule

欢迎访问本站。

上一页

绝妙好词

卷  三

杨伯嵒

  杨伯嵒(公元?~1254年),字彦瞻,号泳斋。周密舅父。居临安。理宗淳祐间除工部郎,出守衢州。有《六帖补》二十卷、《九经韵补》一卷。存词仅所录一首。词记录当时文人生活,重意趣,结尾化用汉代刘向事,对酒赏帖,明月相照,更见渊雅绝尘。

踏莎行·雪中疏寮借阁贴,更以薇露送之。

梅观初花,蕙庭残叶,当时惯听山阴雪。东风吹梦到清都,今年雪比前年别。

重酿宫醪,双钩官帖,伴翁一笑成三绝。夜深何用对青藜,窗前一片蓬莱月。
 

相关阅读:

下一页

感谢您访问本站。