horizontal rule

欢迎访问本站。

上一页

绝妙好词

卷  三

赵崇

  赵崇(公元1198~?年),字汉宗,号白云。南丰(今江西)人,宋室后裔。嘉定十六年(公元1223年)进士,官至大宗正丞。有《白云稿》。

蝶恋花

一剪微寒禁翠袂。花下重开,旧燕添新垒。风旋落红香匝地。海棠枝上莺飞起。
薄雾笼春天欲醉。碧草澄波,的的情如水。料想红楼挑锦字。轻云淡月人憔悴。

菩萨蛮

桃花相向东风笑,桃花忍放东风老。细草碧如烟,薄寒轻暖天。
折钗鸾作股,镜里参差舞。破碎玉连环,卷帘春睡残。

相关阅读:

下一页

感谢您访问本站。