horizontal rule

欢迎访问本站。

上一页

绝妙好词

卷五

赵汝迕

  赵汝迕,字叔午,号寒泉,乐清(今属浙江)人。宋室后裔。嘉定七年(公元1214年)进士。签判雷州,谪官而卒。此录一首闺怨词。

清平乐

初莺细雨,杨柳低愁缕。烟浦花桥如梦里,犹记倚楼别语。

小屏依旧围香,恨抛薄醉残妆。判却寸心双泪,为他花月凄凉。

相关阅读:

下一页

感谢您访问本站。