horizontal rule

欢迎访问本站。

上一页

绝妙好词

卷五

周端臣

  周端臣,字彦良,号葵窗,建邺(今南京市)人。南宋中期江湖词客。晚年入临安为御前应制。存词九首。其词多写西湖风光,风格轻俊。此录二首,为赠别、闺怨之作。

木兰花慢·送人之官九华

霭芳阴未解,乍天气、过元宵。讶客袖犹寒,吟窗易晓,春色无聊。梅梢,尚留顾藉,滞东风、未肯雪轻飘。知道诗翁欲去,递香要送兰桡。
清标,会上丛霄。千里阻、九华遥。料今朝别后,他时有梦,应梦今朝。河桥,柳愁未醒,赠行人、又恐越魂销。留取归来系马,翠长千缕柔条。

玉楼春

华堂帘幕飘香雾,一搦楚腰轻束素。翩跹舞态燕还惊,绰约妆容花尽妒。
樽前漫咏高唐赋,巫峡云深留不住。重来花畔倚栏杆,愁满栏杆无倚处。

相关阅读:

下一页

感谢您访问本站。