horizontal rule

欢迎访问本站。

上一页

绝妙好词

卷六

朱孙

  朱孙,字令则,号万山。事迹不详。存词一首,写羁旅春愁。

真珠帘

春云做冷春知未?春愁在、碎雨敲花声里。海燕已寻踪,到画溪沙际。院落秋千杨柳外,待天气、十分晴霁。春市,又青帘巷陌,红芳歌吹。

须信处处东风,又何妨对此,笼香觅醉。曲尽索余情,奈夜航催离。梦满冰衾身似寄,算几度、吴乡烟水。无寐,试明朝说与,西园桃李。

相关阅读:

下一页

感谢您访问本站。