horizontal rule

欢迎访问本站。

李白诗集下一页 李白 李清照 柳永 秦观 唐诗300首 论语

李白赠崔秋浦三首

吾爱崔秋浦,宛然陶令风。门前五杨柳,井上二梧桐。 
山鸟下厅事,檐花落酒中。怀君未忍去,惆怅意无穷。

崔令学陶令,北窗常昼眠。抱琴时弄月,取意任无弦。 
见客但倾酒,为官不爱钱。东皋春事起,种黍早归田。

河阳花作县,秋浦玉为人。地逐名贤好,风随惠化春。 
水从天汉落,山逼画屏新。应念金门客,投沙吊楚臣。

李白望九华赠青阳韦仲堪

感谢您访问本站。