horizontal rule

欢迎访问本站。

李白诗集下一页 李白 李清照 柳永 秦观 唐诗300首 论语

李白下途归石门旧居

吴山高,越水清,握手无言伤别情。将欲辞君挂帆去, 
离魂不散烟郊树。此心郁怅谁能论,有愧叨承国士恩。 
云物共倾三月酒,岁时同饯五侯门。羡君素书尝满案, 
含丹照白霞色烂。余尝学道穷冥筌,梦中往往游仙山。 
何当脱屣谢时去,壶中别有日月天。俯仰人间易凋朽, 
钟峰五云在轩牖。惜别愁窥玉女窗,归来笑把洪崖手。 
隐居寺,隐居山,陶公炼液栖其间。灵神闭气昔登攀, 
恬然但觉心绪闲。数人不知几甲子,昨夜犹带冰霜颜。 
我离虽则岁物改,如今了然失所在。别君莫道不尽欢, 
悬知乐客遥相待。石门流水遍桃花,我亦曾到秦人家。 
不知何处得鸡豕,就中仍见繁桑麻。翛然远与世事间, 
装鸾驾鹤又复远。何必长从七贵游,劳生徒聚万金产。 
挹君去,长相思,云游雨散从此辞。欲知怅别心易苦, 
向暮春风杨柳丝。

李白客中行

感谢您访问本站。