horizontal rule

欢迎访问本站。

李白诗集下一页 李白 李清照 柳永 秦观 唐诗300首 论语

李白下陵阳沿高溪三门六剌滩

三门横峻滩,六剌走波澜。石惊虎伏起,水状龙萦盘。 
何惭七里濑,使我欲垂竿。

李白夜泊黄山,闻殷十四吴吟

感谢您访问本站。