horizontal rule

欢迎访问本站。

李白诗集下一页 李白 李清照 柳永 秦观 唐诗300首 论语

李白姑孰十咏·丹阳湖

湖与元气连,风波浩难止。天外贾客归,云间片帆起。
龟游莲叶上,鸟宿芦花里。少女棹归舟,歌声逐流水。

李白姑孰十咏·谢公宅

感谢您访问本站。