horizontal rule

欢迎访问本站。

李白诗集下一页 李白 李清照 柳永 秦观 唐诗300首 论语

【三五七言】李白 

秋风清,秋月明。落叶聚还散,寒鸦栖复惊。 
相思相见知何日,此时此夜难为情。

李白杂诗

感谢您访问本站。