horizontal rule

欢迎访问本站。

李白诗集下一页 李白 李清照 柳永 秦观 唐诗300首 论语

【长信宫(一作长信怨)】李白 

月皎昭阳殿,霜清长信宫。天行乘玉辇,飞燕与君同。
别有欢娱处,承恩乐未穷。谁怜团扇妾,独坐怨秋风。

李白长门怨二首

感谢您访问本站。