horizontal rule

欢迎访问本站。

李白诗集下一页 李白 李清照 柳永 秦观 唐诗300首 论语

【宣城哭蒋征君华】李白 

敬亭埋玉树,知是蒋征君。安得相如草,空馀封禅文。
池台空有月,词赋旧凌云。独挂延陵剑,千秋在古坟。

李白诗集25

感谢您访问本站。