horizontal rule

欢迎访问本站。

李白的诗下一首 李白 李清照 柳永 秦观 唐诗300首 论语

【月夜金陵怀古】李白 

苍苍金陵月,空悬帝王州。天文列宿在,霸业大江流。
绿水绝驰道,青松摧古丘。台倾鳷鹊观,宫没凤凰楼。
别殿悲清暑,芳园罢乐游。一闻歌玉树,萧瑟后庭秋。

李白冬日归旧山

感谢您访问本站。