horizontal rule

欢迎访问本站。

更多李清照词

李清照

减字木兰花

卖花担上,
买得一枝春欲放。
泪染轻匀,
犹带彤霞晓露痕。

怕郎猜道,
奴面不如花面好。
云鬓斜簪,
徒要教郎比并看。

唐诗300首 论语

李清照-临江仙

感谢您访问本站。