horizontal rule

欢迎访问本站。

更多李清照词

李清照

摊破浣溪沙

病起萧萧两鬓华,
卧看残月上窗纱。
豆蔻连梢煎熟水,
莫分茶。

枕上诗书闲处好,
门前风景雨来佳,
终日向人多酝藉,
木犀花。

唐诗300首 论语

李清照-添字采桑子

感谢您访问本站。