horizontal rule

ӭʱվ

ӺҲ5 ӺҲ ƴ

ӺҲƪ6

( z ) ν ( wi ) ( zhng ) ( gng ) Ի ( yu ) ( l ) ţ ( ni ) ֮ ( zh ) ( z ) U ( xng ) ( qi ) ( jio ) ( su ) ( y ) ( w ) ( yng ) ɽ ( shn ) ( chun ) ( q ) ( sh ) ( zh )

һҳӺҲƪ7

лʱվ