horizontal rule

欢迎访问本站。

全唐诗卷871

全唐诗

卷872_1 【广州三樵歌】无名氏 

奉敕追三樵,随侯傍道走。回头语李郎,唤取尔朱九。卷872_2 【三御史咏】无名氏 

韦子凝而密,任生直且狂。可怜元福庆,也学坐凝床。卷872_3 【台中里行咏】无名氏 

柱下虽为史,台中未是官。何时闻必也,早晚见任端。卷872_4 【讥裴休】无名氏 

赵氏儿皆尼氏女,师翁儿即晋公儿。
却教术士难推算,胎月分张与阿谁。卷872_5 【嘲四相(宣宗时曹确、杨收、徐商、路岩同秉政)】无名氏 

确确无馀事,钱财总被收。商人都不管,货赂几时休。卷872_6 【放榜诗(太和八年放榜,进士多贫士)】无名氏 

乞儿还有大通年,三十三人碗杖全。
薛庶准前骑瘦马,范酂依旧盖番毡。卷872_7 【改魏扶诗】无名氏 

叶落满庭阴,朱门试院深。昔年辛苦地,今日负前心。卷872_8 【嘲举子骑驴】无名氏 

今年敕下尽骑驴,短轴长鞦满九衢。
清瘦儿郎犹自可,就中愁杀郑昌图。卷872_9 【嘲崔垂休】无名氏 

慈恩塔下亲泥壁,滑腻光华玉不如。
何事博陵崔四十,金陵腿上逞欧书。卷872_10 【嘲主司崔澹】无名氏 

主司何事厌吾王,解把黄巢比武王。卷872_11 【朝士戏任毂】无名氏 

云林应讶鹤书迟,自入京来探事宜。
从此见山须合眼,被山相赚已多时。卷872_12 【题房鲁题名后】无名氏 

姚家新婿是房郎,未解芳颜意欲狂。
见说正调穿羽箭,莫教射破寺家墙。卷872_13 【洛阳人嘲跋异】无名氏 

赫赫洛下,唯说异画。张氏出头,跋异无价。卷872_14 【又嘲】无名氏 

李生来,跋君怕。不意今日却增价,不画罗汉画驼马。卷872_15 【蜀选人嘲韩昭】无名氏 

嘉眉邛蜀,侍郎骨肉。导江青城,侍郎情亲。 
果阆二州,侍郎自留。巴蓬集壁,侍郎不识。卷872_16 【嘲伛偻人】无名氏 

拄杖欲似乃,播笏还似及。逆风荡雨行,面干顶额湿。 
著衣床上坐,肚缓脊皮急。城门尔许高,故自匍匐入。卷872_17 【曲中唱语】无名氏 

张公吃酒李公颠,盛六生儿郑九怜。
舍下雄鸡伤一德,南头小凤纳三千。卷872_18 【改唱】无名氏 

张公吃酒李公颠,盛六生儿郑九怜。
舍下雄鸡失一足,街头小福拉三拳。卷872_19 【街中又唱】无名氏 

莫将庞大作荍团,庞大皮中的不干。
不怕凤凰当额打,更将鸡脚用筋缠。卷872_20 【吹火诗(前首邻人作,后首效作)】无名氏 

吹火朱唇动,添薪玉腕斜。遥看烟里面,大似雾中花。

吹火青唇动,添薪黑腕斜。遥看烟里面,恰似鸠盘荼。卷872_21 【刘黑闼解嘲人语】无名氏 

水恶,头如镰杓尾如凿,河里搦鱼无僻错。(嘲水恶鸟)

骆驼,项曲绿蹄,被他负物多。(嘲骆驼)卷872_22 【村人学解嘲人语】无名氏 

绵绢,割两耳,只有面。卷872_23 【嘲刘师老】无名氏 

大府朝天升穆老,尚书倒地落刘郎。卷872_24 【嘲郑薰】无名氏 

主司头脑太冬烘,错认颜标作鲁公。卷872_25 【嘲蒋蟠金丹】无名氏 

张鹄只消千驮绢,蒋蟠惟用一丸丹。卷872_26 【注苗张二进士题名】无名氏 

一双前进士,两个阿孩儿。卷872_27 【袁州人谑彭伉】无名氏 

湛贲及第,彭伉落驴。卷872_28 【洛中人语】无名氏 

昔娄师德园,今袁德师楼。卷872_29 【嘲毛炳、彭会】无名氏 

彭生作赋茶三片,毛氏传诗酒半升。卷872_30 【右威卫嘲语】无名氏 

门缘御史塞,厅被校书侵。卷872_31 【南唐伶人献先主词】无名氏 

惟愿普天多瑞庆,柳条结絮鹅双生。卷872_32 【闽伶官戏主延政语】无名氏 

只闻有泗州和尚,不见有五县天子。卷872_33 【言志】无名氏 

腰缠十万贯,骑鹤上扬州。

全唐诗卷下一页

感谢您访问本站。