horizontal rule

欢迎访问本站。

下一页 论语 史记 唐诗300首四书五经

宋词欣赏: 宋代诗文名篇佳作,每日一篇

昨天 四月十四 明天

甘草子

柳永

 

秋暮。乱洒衰荷,颗颗真珠雨。雨过月华生,冷彻鸳鸯浦。

池上凭阑愁无侣。奈此个情绪。却傍金笼共鹦鹉。念粉郎言语。

相关阅读:全宋词 宋词三百首 宋词欣赏

甘草子 其二

感谢您访问本站。