horizontal rule

欢迎访问本站。

下一页 论语 史记 唐诗300首四书五经

宋词欣赏: 宋代诗文名篇佳作,每日一篇

昨天 十二月初三 明天

柳初新

柳永

 

东郊向晓星杓亚。报帝里、春来也。柳抬烟眼,花匀露脸,渐岘绿娇红姹。

妆点层 台芳榭。运神功、丹青无价。 别有尧阶试罢。新郎君、成行如画。

杏园风细,桃花浪暖,竞喜羽迁鳞化。遍九陌 、相将游冶。骤香尘、宝鞍骄马。

(案此首别误入陈耆卿《[上竹下员]窗集》卷十)

相关阅读:全宋词 宋词三百首 宋词欣赏

两同心

感谢您访问本站。