horizontal rule

欢迎访问本站。

Vajracchedika Prajna Paramita 25 中秋节习俗 元宵节的习俗 金瓶梅 四大名著

金瓶梅序

  《金瓶梅》,秽书也。

袁石公亟称之,亦自寄其牢骚耳,非有取于《金瓶梅》也。

然作者亦自有意,盖为世戒,非为世劝也。

如诸妇多矣,而独以潘金莲、李瓶儿、春梅命名者,亦楚《梼杌》之意也。

盖金莲以奸死,瓶儿以孽死,春梅以淫死,较诸妇为更惨耳。

借西门庆以描画世之大净,应伯爵以描绘世之小丑,诸淫妇以描画世之丑婆、净婆,令人读之汗下。

盖为世戒,非为世劝也。

  余尝曰:“读《金瓶梅》而生怜悯心者,菩萨也;生畏惧心者,君子也;生欢喜心者,小人也;生效法心者,乃禽兽耳。”

余友人褚孝秀偕一少年同赴歌舞之筵,衍至霸王夜宴,少年垂涎曰:“男儿何可不如此!”

褚孝秀曰:“也只为这乌江设此一着耳。”

同座闻之,叹为有道之言。

若有人识得此意,方许他读《金瓶梅》也。

不然,石公几为导淫宣欲之尤矣。

奉劝世人,勿为西门之后车可也。
 

  东吴弄珠客题

金瓶梅下一页

唐诗宋词 全唐诗 唐诗300首 史记 孔子 孟子 四书五经 论语 (沉鱼落雁 闭月羞花)版 三宫六院七十二妃

感谢您访问本站。