horizontal rule

欢迎访问本站。

上一页

绝妙好词

卷  三

黄晷(或作昜?)

  黄晷,字叔晹,号玉林,建安(今属福建)人。不事科举,吟咏自适。有《散花庵词》。另编有《绝妙词选》二十卷。此录一首宫怨词。

清平乐·宫词

珠帘寂寂,愁背银釭泣。记得少年初选入,三十六宫第一。
当时掌上承恩,而今冷落长门。又是羊车过也,月明花落黄昏。
 

相关阅读:

下一页

感谢您访问本站。