horizontal rule

欢迎访问本站。

上一页

绝妙好词

卷  三

黄简

  黄简,一名居简,字元易,号东浦。建安人。隐居吴郡光福山,嘉熙中卒。工诗,传词三首。

柳梢青

病酒心情,唤愁无限,可奈流莺。又是一年,花惊寒食,柳认清明。
天涯翠巘层层。是多少、长亭短亭!倦倚东风,只凭好梦,飞到银屏。

玉楼春

龟纹晓扇堆云母,日上彩阑新过雨。眉心犹带宝觥酲,耳性已通银字谱。
密奁彩索看看午。晕素分红能几许?妆成对镜问春风:比似庭花谁解语?

相关阅读:

下一页

感谢您访问本站。