horizontal rule

欢迎访问本站。

上一页

绝妙好词

卷四

江开

  江开,字开之,号月湖,事迹不详。此录二首,为怀人之作。

浣溪沙

手捻花枝忆小 ,绿窗空锁旧时春,满楼飞絮一筝尘。
素约未传双燕语,离愁还入卖花声,十分春事倩行云。

杏花天

谢娘庭院通芳径,四无人、花梢转影。几番心事无凭准,等得青春过尽。
秋千下、佳期又近,算毕竟、沉吟未稳。不成又是教人恨?待倩杨花去问。

相关阅读:

下一页

感谢您访问本站。