horizontal rule

欢迎访问本站。

上一页

绝妙好词

卷五

赵溍

  赵溍,字元晋,号冰壶,潭州(今湖南长沙)人。宋末任沿江制置使、知建康府。宋亡后隐居不仕。此录二首,或记游,或咏物,皆托物言志,有屈原“人独清”之人格境界。

临江仙·西湖春泛

堤曲朱墙近远,山明碧瓦高低。好风二十四花期,骄骢穿柳去,文挟春飞。
箫鼓晴雷殷殷,笑歌香雾霏霏。闲情不受酒禁持,断肠无立处,斜日欲归时。

吴山青

水仙金璞明,玉璞明,小小杯翠袖擎。满将春色盛。
仙佩鸣,玉佩鸣,雪月花中过洞庭。此时人独清。

相关阅读:

下一页

感谢您访问本站。