horizontal rule

欢迎访问本站。

上一页

绝妙好词

卷五

赵淇

赵淇,字元建,别号太初道人、静华翁,潭州(今长沙)人。宋末官直龙图阁、广南东路转运使。宋亡不仕。有文集二十卷,不传。仅存词一首,写春日美景,娴雅恬淡。

谒金门

吟望直,春在栏杆咫尺。山插玉壶花倒立,雪明天混碧。

晓露丝丝琼滴,虚揭一帘云湿。犹有残梅黄半壁,香随流水急。

相关阅读:

下一页

感谢您访问本站。