horizontal rule

欢迎访问本站。

李白的诗下一首 李白 李清照 柳永 秦观 唐诗300首 论语

【古风2】李白 

蟾蜍薄太清,蚀此瑶台月。圆光亏中天,金魄遂沦没。 
螮蝀入紫微,大明夷朝晖。浮云隔两曜,万象昏阴霏。 
萧萧长门宫,昔是今已非。桂蠹花不实,天霜下严威。 
沈叹终永夕,感我涕沾衣。

李白的诗_古风3

感谢您访问本站。