horizontal rule

欢迎访问本站。

李白的诗下一首 李白 李清照 柳永 秦观 唐诗300首 论语

【古风3】李白 

秦皇扫六合,虎视何雄哉。飞剑决浮云,诸侯尽西来。 
明断自天启,大略驾群才。收兵铸金人,函谷正东开。 
铭功会稽岭,骋望琅琊台。刑徒七十万,起土骊山隈。 
尚采不死药,茫然使心哀。连弩射海鱼,长鲸正崔嵬。 
额鼻象五岳,扬波喷云雷。鬐鬣蔽青天,何由睹蓬莱。 
徐巿载秦女,楼船几时回。但见三泉下,金棺葬寒灰。

李白的诗_古风4

感谢您访问本站。