horizontal rule

欢迎访问本站。

李白诗集下一页 李白 李清照 柳永 秦观 唐诗300首 论语

李白陌上桑

美女渭桥东,春还事蚕作。五马如飞龙,青丝结金络。 
不知谁家子,调笑来相谑。妾本秦罗敷,玉颜艳名都。 
绿条映素手,采桑向城隅。使君且不顾,况复论秋胡。 
寒螀爱碧草,鸣凤栖青梧。托心自有处,但怪傍人愚。 
徒令白日暮,高驾空踟蹰。

李白枯鱼过河泣

感谢您访问本站。