horizontal rule

欢迎访问本站。

李白诗集下一页 李白 李清照 柳永 秦观 唐诗300首 论语

李白枯鱼过河泣

白龙改常服,偶被豫且制。谁使尔为鱼,徒劳诉天帝。 
作书报鲸鲵,勿恃风涛势。涛落归泥沙,翻遭蝼蚁噬。 
万乘慎出入,柏人以为识。

李白丁督护歌

感谢您访问本站。