horizontal rule

欢迎访问本站。

李白诗集下一页 李白 李清照 柳永 秦观 唐诗300首 论语

李白相逢行

朝骑五花马,谒帝出银台。秀色谁家子,云车珠箔开。 
金鞭遥指点,玉勒近迟回。夹毂相借问,疑从天上来。 
蹙入青绮门,当歌共衔杯。衔杯映歌扇,似月云中见。 
相见不得亲,不如不相见。相见情已深,未语可知心。 
胡为守空闺,孤眠愁锦衾。锦衾与罗帏,缠绵会有时。 
春风正澹荡,暮雨来何迟。愿因三青鸟,更报长相思。 
光景不待人,须臾发成丝。当年失行乐,老去徒伤悲。 
持此道密意,毋令旷佳期。

李白千里思

感谢您访问本站。