horizontal rule

欢迎访问本站。

李白诗集下一页 李白 李清照 柳永 秦观 唐诗300首 论语


李白从军行

从军玉门道,逐虏金微山。笛奏梅花曲,刀开明月环。 
鼓声鸣海上,兵气拥云间。愿斩单于首,长驱静铁关。

李白秋思

感谢您访问本站。