horizontal rule

欢迎访问本站。

李白诗集下一页 李白 李清照 柳永 秦观 唐诗300首 论语


李白子夜吴歌·春歌(一作子夜四时歌) 

秦地罗敷女,采桑绿水边。素手青条上,红妆白日鲜。 
蚕饥妾欲去,五马莫留连。

李白子夜吴歌·夏歌

感谢您访问本站。